• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

U petak i subotu (11. i 12. studenoga 2022.) u prostorijama Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije održan je dvodnevni organizacijski sastanak s ciljem izrade Kurikuluma za edukaciju članova terenskih jedinica.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici sedam društava s područja Osječko-baranjske županije, koji su svojim znanjem, trudom i dosadašnjim iskustvom doprinijeli tome da Kurikulum za edukaciju članova terenskih jedinica bude što detaljnije izrađen.

Kurikulum za edukaciju članova terenskih jedinica izuzetno je važan za buduću provedbu projekta, ali ujedno i za rad društava Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije.

U siječnju i veljači očekuju nas trodnevne edukacije za funkcionalan rad terenskih jedinica na kojima će se koristiti i primijeniti izrađen Kurikulum.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr 

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske