• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Video upute (tutorial) za postavljanje šatora dio su aktivnosti koje se provode u kroz Projekt „POMOZI – Podrška i oblikovanje modaliteta odgovora na zajedničke izazove“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice koji financira Europski socijalni fond iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020..

Ove video upute (tutorial) predstavljaju kvalitetan alat u edukaciji pripadnika operativnih snaga civilne zaštite Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, prvenstveno pripadnika Županijskog interventnog tima, ali mogu biti i koristan alat svim ostalim sastavnicama Hrvatskog Crvenog križa, kao i drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite.

Ovaj video sadrži upute o sigurnom načinu postavljanja šatora koji se koristi u operativnom djelovanju operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa na terenu s ciljem zaštite ljudi i opreme od vremenskih uvjeta ali se može koristiti i u druge svrhe kao što su prihvat i registracija ljudi, skladište humanitarna pomoć, trijažni šator, organizacija prehrane i slično.

 

 

U praksi postoje brojne vrste šatora za ove namjene, ali u pravilu iako svaka vrsta šatora ima svoje posebnosti kod sastavljanja, osnovna pravila su ista.

 

 

Sadržaj ovih video uputa isključiva je odgovornost Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

O PROJEKTU

Svrha projekta: Projekt POMOZI će unaprijediti rad s korisnicima (građanima), osigurat će brža i efikasnija pomoć operativnih snaga civilne zaštite Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije u kriznim situacijama, educirat će se o pružanju prvih oblika psihosocijalne pomoći, te će se osigurati podrška pomagačima.

ROJEKT: POMOZI, Podrška i oblikovanje modaliteta odgovora na zajedničke izazove
VRIJEDNOST PROJEKTA: 421.397,22 kuna
EU SUFINANCIRANJE: 358.187,63 kuna (85%)
NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije
PARTNERI PROJEKTA: GDCK Beli Manastir, GDCK Donji Miholjac, GDCK Đakovo,
GDCK Našice, GDCK Osijek, GDCK Valpovo, ODCK Darda i Županija Osječko-baranjska

Zahvaljujemo pripadnicama i pripadnicima Osnovne jedinice Županijskog Interventnog tima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije na izradi scenarija, režiji, montaži i produkciji Video uputa za postavljanje šatora.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr