• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Predsjednik Marko Đukić i Ravnatelj Goran Latković tijekom mjeseca veljače obišli su sva  društva članice DCK Osječko-baranjske županije u kojima su održali radne sastanke vezane za koordinaciju, razmjenu iskustava, mišljenja, problematike, provedbe redovnih i izvanrednih aktivnosti kako slijedi:

– u GDCK Donji Miholjac s ravnateljem Ivanom Petriševcem  i predsjednicom Dijanom Buljan – 02.02.2022.godine,

– u GDCK Valpovo s ravnateljicom Sanjom Habuda i predsjednicom Danijelom Šrepfler – 02.02.2022. godine,

–  u GDCK Našice s ravnateljem Igorom Feldijem i  predsjednicom Zdenkom Vukomanović – 10.02.2022. godine,

– u GDCK Đakovo s ravnateljem Đurom Brataljenovićem i predsjednikom Josipom Renerom -10.02.2022. godine

-u GDCK Osijek s ravnateljicom Martinom Hećimović i predsjednikom Aleksandrom Včevom- 16.02.2022. godine

-u ODCK Darda s ravnateljem Ivanom Hodakom i potpredsjednikom Stipanom Kovačićem, Darda -16.02.2022. godine

– u GDCK Beli Manastir s ravnateljem Damirom Mendlerom i predsjednikom Miroslavom Kosanovićem  -17.02.2022. godine

Kao rezultat provođenja radnih sastanaka potvrđeno je da DCK Osječko-baranjske županije funkcionira u cijelosti po svojim zadacima i vezanim za mjere iz područja Civilne zaštite i djelovanja u izvanrednim situacijama kao i u djelovanju po posebnim programima s posebno naglašenom edukacijskom komponentom kroz programe Ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, obuke novih članova Županijskog interventnog tima i Seminara za ravnatelje, predsjednike i predstavnike stručnih službi društava Hrvatskog Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije. Društva Hrvatskog Crvenog križa na području Osječko-baranjske županije daju zajednici nemjerljiv i neprocjenjiv doprinos, prvenstveno pomažući najpotrebitijima te spremnošću za odgovor na katastrofe i krizne situacije. Upravo na ovaj način opravdavaju i zajednici višestruko vraćaju sva izdvojena sredstva lokalne i regionalne samouprave koja one izdvajaju temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu kao i sredstva za posebno ugovorene programe. Međutim, proaktivnim pristupom, društava Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije identificiraju izazove i potrebe lokalne zajednice te apliciranjem projektnih prijedloga na dostupne natječaje financirane iz sredstava Europske unije i drugih izvora osiguravaju sredstva za odgovor na identificirane izazove i potrebe. Društva Crvenog križa na taj način daju veliki doprinos poboljšavanju uvjeta života na područjima na kojima djeluju.

DCK Osječko-baranjske županije nastavlja s radom na organizaciji, koordinaciji, unapređenju rada ustrojstvenih oblika te razvoju i provedbi programskih djelatnosti i promidžbi aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa.