• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije poziva vas na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave vozila posebne namjene

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave vozila posebne namjene – Evidencijski broj jednostavne nabave E-JN 1-18

Plan nabave Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave