• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Ublažavanje ljudske patnje u kriznim situacijama je jedan od glavnih pokretača međunarodnog pokreta Crvenog križa i tema od posebnog značaja za Hrvatski Crveni križ. Ratovi, prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe posebno pogađaju najosjetljivije dijelove stanovništva, a oporavak zna biti spor i dugotrajan. Hrvatski Crveni križ zato u svom djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku. Temeljne zadaće Hrvatskog Crvenog križa su opremanje i osposobljavanje vlastitih operativnih snaga te edukacija stanovništva svih dobnih skupina. Redovitim edukacijama djelatnici i volonteri stječu specijalistička znanja i vještine za djelovanje u kriznim situacijama.

Županijski interventni tim Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije operativna je snaga ustrojena iz redova zaposlenika i/ili volontera društava Hrvatskog Crvenog križa Osječko-baranjske županije s područja Osječko-baranjske županije koji su osposobljeni za djelovanje u kriznim situacijama i zadovoljavaju uvjete sukladno Smjernica o ustroju, zadaćama i obuci operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa.

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije s ciljem osposobljavanja osnovne jedinice Županijskog Interventnog tima u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem i društvima Hrvatskog Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije započelo je s provedbom osposobljavanja pripadnika Županijskog interventnog tima. Osposobljavanje se provodi u dva dijela, sukladno Programu obuke operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa uz poštivanje uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezanih za trenutnu epidemiološku situaciju. Prvi dio osposobljavanja u kom pripadnici osnovne jedinice Županijskog interventnog tima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije stječu teorijska znanja potrebna za djelovanja u kriznim situacijama, provodi se u Centru za edukaciju osječkog Crvenog križa u Orahovici 21. i 22. rujna, dok će se praktični dio edukacije 3. i 4. listopada 2020. godine na području Općine Darda.

Pripadnici Županijskog interventnog tima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije koji sudjeluju na osposobljavanju zaposlenici su i volonteri s višegodišnjim iskustvom, a dolaze iz društava Crvenog križa Beli Manastir, Darda, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo. Većina sudionika tijekom svog volontiranja i rada u sustavu Hrvatskog Crvenog križa svoje vještine, znanja i humanitarno djelovanje pokazali su potvrdili sudjelovanjem u brojnim kriznim situacijama kao što su poplave, migrantska kriza, požari, potres, a trenutno su uključeni u aktivnosti na sprječavanju zaraze i smanjenu posljedica epidemije novog koronavirusa.