• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Brojna znanstvena istraživanja, kao i aktualni događaji i krize u svijetu, pokazuju kako se klima mijenja te da je ljudska aktivnost djelomično za to odgovorna. Postoji stoga stvarna potreba za poticanjem razmišljanja o prilagodbi i ublažavanju negativnih učinaka klimatskih promjena u cijelom svijetu. Predviđanja su kako će Europu sve češće pogađati toplinski valovi, požari, suše, poplave, ali i podizanje razine mora.

Procjenjuje se kako će u skoroj budućnosti 300 do 500 milijuna ljudi trebati direktnu humanitarnu pomoć zbog kriza uzrokovanim klimom i njezinim promjenama. Upravo zbog toga temu klimatskih promjena Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca stavio je na sam vrh prioriteta u narednom razdoblju svojega rada. Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog odgovorit će na izravne potrebe, ali će i provoditi adaptacijske mjere te edukacije stanovništva s ciljem smanjenja štetnih posljedica klimatskih promjena.

Strategija 2030 Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca izričito navodi kako će u narednih deset godina jedan od glavnih fokusa biti smanjenje sadašnjeg i budućeg negativnog ljudskog utjecaja na klimatske promjene te se navodi kako tema klimatskih promjena mora biti protkana kroz sva područja djelovanja Nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Ta je tema i u fokusu Hrvatskog Crvenog križa koji se pridružio potpisnicima Povelje o klimi i okolišu za humanitarne organizacije. Povelja koju je dosad potpisalo više od 150 humanitarnih organizacija, rezultat je dogovora humanitarnih organizacija u svrhu što bolje pripreme za odgovor na posljedice kriza.

„Cijeli svijet sve se češće suočava s klimatskim i ekološkim krizama koje ugrožavaju naš opstanak. One utječu na sve aspekte naših života, od fizičkog i mentalnog zdravlja do sigurne opskrbe hranom i vodom te ekonomske sigurnosti najviše pogađajući one koji su najmanje doprinijeli problemu. Upravo zato Hrvatski Crveni križ priprema niz projekata na temu klimatskih promjena“, kaže Ivana Zadražil, voditeljica HCK Službe za rad s mladima, volonterima i Škole Hrvatskog Crvenog križa.

Zelena edukacija od malih nogu

Hrvatski Crveni križ pokrenuo je i projekt „Crveni križ u zelenom okviru“. Cilj mu je podizanje svijesti o problemima izazvanim klimatskim promjenama, edukacije u svrhu prevencije i rješavanja problema te  praktična rješenja za svakodnevni napredak u očuvanju i zaštiti zdravlja i okoliša. „Taj projekt obuhvaća niz aktivnosti u kojima sudjeluju i društva Crvenoga križa. Želimo izravno utjecati na razvoj svijesti o klimatskim promjenama i njihovu utjecaju na svakodnevni život. Vjerujemo da će sudjelovanjem u aktivnostima djeca i mladi, ali i odrasli, steći znanja i svladavati vještine koje će ih potaknuti na pozitivne promjene u društvu“, pojašnjava Zadražil.

Dodaje kako su već održani različiti treninzi i radionice. „Prvu fazu posvetili smo radu s našim djelatnicima i volonterima kako bi oni onda mogli dalje prenositi znanje, dakle diljem Republike Hrvatske. Uskoro krećemo i s radionicama o klimatskim promjenama koje ćemo provesti u svim osnovnim i srednjim školama, kao i vrtićima u Hrvatskoj“, najavljuje Zadražil.

Zeleno poslovanje

Pripremljen je i dokument s prijedlozima za „zeleno“ poslovanje, a oni se odnose na pametno korištenje papira, plastike, energetsko učinkovito poslovanje te brojne druge korisne stvari. Društva Crvenoga križa, kao i Središnji ured Hrvatskog Crvenog križa, veću su počela primjenjivati neke od prijedloga, a plan je da se uskoro počne primjenjivati većina navedenog u dokumentu.

„Najvažnije je da svatko od nas to pokaže vlastitim primjerom jer nas onda i drugi mogu slijediti. Važno je i ljude informirati zato puno ulažemo u promociju te teme, osobito na društvenim mrežama čiji je utjecaj i doseg danas nemjerljiv. Marljivim i predanim radom možemo puno postići, samo je važno da se u taj rad uključi što više ljudi“, zaključuje Zadražil.

Hrvatski Crveni križ pripremio je i dokument pod nazivom „Zeleni okvir za zeleniju svakodnevicu“. Riječ je o konkretnim preporukama i savjetima za ublažavanje negativnih posljedica klimatskih promjena u kućanstvima i uredima. Savjeti su koncipirani tako da ih svaki pojedinac može primijeniti u svojemu svakodnevnom životu.

Izvor: www.hck.hr (preuzeto)