• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije
Šetalište Petra Preradovića 6, 31000 Osijek
Broj telefona: (+385 31) 205 488 Broj telefaxa: (+385 31) 211 765
E-mail: crvenikrizosijek@crvenikrizosijek.hr Web adresa: www.dckobz.hr
Službenik za informiranje:
Ime i prezime Darija Zubović
E-mail: dckobz@dckobz.hr Telefon: (+385 31) 205 488
Datum početka: 08.02.2018. 12:05 Datum završetka: 08.02.2018. 12:32 (85.114.44.54)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – cvs