• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Svjesni potrebe educiranja sve većeg broja mladih o temama integracije i migracije u program 20. Ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije uvrstiti i program na kojem je glavna tema upravo integracija i migracije te prevencija trgovanja ljudima. Kroz navedeni program sudionici ljetne škole upoznaju se s temama stereotipa, ljudskih prava, migracija, jer je od iznimne važnosti već o najmanjih nogu osvijestiti važnost prevencije ksenofobije, prihvaćanja različitosti i razvoja tolerantne zajednice. Na Ljetnoj školi sudjeluje 95 mladih s područja Osječko-baranjske županije, Brčkog, Novog Sada, Sombora, Trogira i Tuzle te 5 mladih raseljenih osoba iz Ukrajine koji trenutno borave na području Osječko-baranjske županije. Naši mladi iz Ukrajine će svojim proaktivnim uključivanjem u rad lokalnih društava Hrvatskog Crvenog križa doprinijeti procesu kvalitetnije integracije svojih vršnjaka iz Ukrajine na području Osječko-baranjske županije.

Također, 23. kolovoza 2023. godine organiziran je interkulturalni događaj u koji se uz sudionike 20. Ljetne škole mladih društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije uključilo i 15 mladih Ukrajinaca koji su smješteni u Osijeku i Belišću. Mladi su na ovom događaju uz sudjelovanje na radionicama, imali priliku sudjelovati na brojnim sportskim i zabavnim sadržajima na obližnjem popularnom orahovačkom izletištu što je doprinijelo kvalitetnijem povezivanju mladih. Kroz evaluaciju ovog događaja i rad u fokus grupi, mladi iz Ukrajine su izrazili svoje zadovoljstvo te želju za volonterskim uključivanjem u provedbu program, a Hrvatskog Crvenog križa u svojim lokalnim zajednicama.