• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

9.12.2020.

Kako potreba za psihosocijalnom podrškom ne jenjava, Hrvatski Crveni križ kontinuirano održava edukacije za djelatnike i volontere Crvenog križa. Tijekom studenog i prosinca održane su tri edukacije na kojima je sudjelovalo 45 djelatnika i volontera iz 10 županijskih društava Crvenog križa, a među njima i njih 16 s područja Osječko-baranjske županije.

Fokus ovih edukacija bio je na važnosti mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške za vrijeme epidemije COVID-19 te posebnostima pružanja podrške putem telefona. Sama edukacija je uključivala dva dijela: u prvom je dijelu naglasak bio na praktičnim smjernicama pružanja podrške u situacijama zdravstvene krize osobama u potrebi te osobama pod povećanim rizikom od zaraze, a u drugom dijelu na samim pomagačima i kako se oni mogu nositi sa stresom te posljedicama po mentalno zdravlje.

Kako zbog epidemioloških mjera nije bilo mogućnosti održati edukacije uživo, one su održane na daljinu preko online platformi. Bez obzira na nedostatak fizičkog kontakta, socijalna distanca je uspješno smanjena virtualno i održane su vrlo interaktivne edukacije.

Sudionici edukacije rasporedit će se u dežurstva na županijskim telefonskim linijama za psihosocijalnu podršku integriranim u besplatan broj 0800 1188.

Izvor: hck.hr, dopunjeno informacijama DCK Osječko-baranjske županije