• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije s ciljem osposobljavanja osnovne jedinice Županijskog interventnog tima u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem i društvima Hrvatskog Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije u sklopu projekta „POMOZI“  uspješno je provelo  osposobljavanje novih pripadnika Županijskog interventnog tima.

Osposobljavanje je provedeno u dva dijela, sukladno Programu obuke operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa. Prvi dio osposobljavanja u kome pripadnici osnovne jedinice Županijskog interventnog tima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije stječu teorijska znanja potrebna za djelovanja u kriznim situacijama, proveden je u Osijeku 20. i 21. svibnja 2023. godine. Terenski dio osposobljavanja u sklopu kojega je uz dodatnu edukaciju i uvježbavanje provedena i praktična provjera znanja, vještina i spremnosti održan je na području Meca, Općina Darda dana 27. i 28. svibnja  2023. godine.

Ublažavanje ljudske patnje u kriznim situacijama je jedan od glavnih pokretača međunarodnog pokreta Crvenog križa i tema od posebnog značaja za Hrvatski Crveni križ. Ratovi, prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe posebno pogađaju najosjetljivije dijelove stanovništva, a oporavak zna biti spor i dugotrajan. Hrvatski Crveni križ zato u svojem djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku. Temeljne zadaće Hrvatskog Crvenog križa su opremanje i osposobljavanje vlastitih operativnih snaga te edukacija stanovništva svih dobnih skupina. Redovitim edukacijama djelatnici i volonteri stječu specijalistička znanja i vještine za djelovanje u kriznim situacijama.

Županijski interventni tim Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije operativna je snaga ustrojena iz redova zaposlenika i/ili volontera društava Hrvatskog Crvenog križa Osječko-baranjske županije s područja Osječko-baranjske županije koji su osposobljeni za djelovanje u kriznim situacijama i zadovoljavaju uvjete sukladno Smjernicama o ustroju, zadaćama i obuci operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa.

Pripadnici Županijskog interventnog tima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije koji su sudjelovali na osposobljavanju volonteri  su s višegodišnjim iskustvom, a dolaze iz društava Crvenog križa Beli Manastir, Darda, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo. Većina sudionika tijekom svog volontiranja i rada u sustavu Hrvatskog Crvenog križa svoje vještine, znanja i humanitarno djelovanje pokazali su i potvrdili sudjelovanjem u brojnim kriznim situacijama kao što su poplave, migrantska kriza, požari i potresi.

Osposobljavanje je provedeno u sklopu Projekta „Pomozi – podrška i oblikovanje modaliteta odgovora na zajedničke izazove.“ Projekt se provodi u okviru natječaja Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranja na potrebe lokalne zajednice koji financira Europski socijalni fond iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 55.929,02 EUR, od čega 85% sredstava osigurava Europska unija. Partneri projekta su GDCK Našice, GDCK Beli Manastir, GDCK Donji Miholjac, GDCK Đakovo, GDCK Osijek, GDCK Valpovo, ODCK Darda i Županija Osječko-baranjska.