• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

U Jastrebarskom se održava velika Nacionalna vježba „Jastrebarsko 2021.“ u kojoj sudjeluju pripadnici županijskih interventnih timova Hrvatskoga Crvenog križa iz cijele Hrvatske. Vježba je započela službenim otvorenjem u četvrtak, 9. rujna u prostoru Logističkog centra Ravnateljstva Civilne zaštite.

Sudionike vježbe na početku je pozdravio voditelj Kriznog stožera Hrvatskog Crvenog križa i izvršni predsjednik Robert Markt koji je tom prilikom svim sudionicima poručio kako je spremnost i uvježbanost ključna za pravodoban i učinkovit odgovor na krizne situacije.

Sudionicima se obratio i ravnatelj Civilne zaštite RH Damir Trut koji je, između ostalog, izrazio zadovoljstvo što će se na vježbi koristiti i testirati aplikacija NICS (Next Generation Incident Command System – Zapovjedni sustav nove generacije), koja omogućuje razmjenu informacija i koordinaciju sudionika sustava civilne zaštite u izvanrednim situacijama, velikim nesrećama i katastrofama.

Na vježbi koja se održava na temu potresa, sudjeluje 16 županijskih interventnih timova s više od 120 sudionika. Vježba traje do nedjelje 12. rujna i za cijelo vrijeme trajanja sudionici će se suočavati sa situacijama koje se događaju u realnim krizama i katastrofama.
Cilj vježbe je pripremiti sve članove interventnih timova na kvalitetan odgovor na krizne situacije te izgradnju samodostatnosti svakog pojedinca, ali i tima u cjelini.

Izvor: www.hck.hr