• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

U Centru za edukaciju Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek, 4. i 5. srpnja 2020. godine, održan je pripremni seminar za voditelje 17. Ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko.baranjske županije. Na seminaru se donosio i pripremao program 17. ljetne škole mladih s posebnim naglaskom na prilagodbu programa trenutnoj epidemiološkoj situaciji kako sa sigurnosnog aspekta, tako i s programskog u smislu razvoja novih programa ili modifikacije postojećih s ciljem kvalitetnijeg odgovora na izazove koje donosi pandemija COVID-19.

Ljetna škola mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije program je na kojem se već 16 godina za redom za provođenje aktivnosti Crvenog križa  uspješno osposobljavaju mladi Crvenog križa iz društava Hrvatskog Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije, društava s područja Hrvatske te mladi iz Crvenih križeva zemalja regije. Kvaliteta i značaj Ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije prepoznat je kako u okvirima Hrvatskog Crvenog križa i Crvenih križeva regije, tako i u široj društvenoj zajednici.

Svjesni nužnosti edukacije i osposobljavanja mladih Crvenog križa, kako bi bili što spremniji za odgovor na brojne humanitarne i zdravstvene izazove s kojima se svijet i Republika Hrvatska suočavaju, unatoč činjenici da je zbog pandemije novim korona virusom COVID-19, ove godine većina edukativnih skupova i programa za mlade otkazana odlučili smo se na provedbu ovogodišnje 17. ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije. Na 17. ljetnoj školi mladih Crvenog križa, koja će se uz primjenu svih epidemioloških preporuka održati od 18. do 28. kolovoza 2020. godine u Orahovici, sudjelovati će sedamdesetak mladih  s područja djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije.

U konačnici, priprema, organizacija i sama provedba 17. ljetne škole mladih društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije ovisit će o razvoju epidemiološke situacije