• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

O PROJEKTU

Svrha projekta: Projekt POMOZI će unaprijediti rad s korisnicima (građanima), osigurat će brža i efikasnija pomoć operativnih snaga civilne zaštite Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije u kriznim situacijama, educirat će se o pružanju prvih oblika psihosocijalne pomoći, te će se osigurati podrška pomagačima.

PROJEKT: POMOZI, Podrška i oblikovanje modaliteta odgovora na zajedničke izazove

VRIJEDNOST PROJEKTA: 421.397,22 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 358.187,63 kuna (85%)

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

PARTNERI PROJEKTA: GDCK Beli Manastir, GDCK Donji Miholjac, GDCK Đakovo,

GDCK Našice, GDCK Osijek, GDCK Valpovo, ODCK Darda i Županija Osječko-baranjska

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Video upute (tutorial) za postavljanje šatora dio su aktivnosti koje se provode u kroz Projekt „POMOZI – Podrška i oblikovanje modaliteta odgovora na zajedničke izazove“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice koji financira Europski socijalni fond iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020..

YouTube video