• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Osoba za kontakt:

Službenik za informiranje – Darija Zubović, dipl. iur.

Telefon: 031/205-488

Način predavanja zahtjeva:

Poštom: Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Šetalište Petra Preradovića 6

31 000 Osijek

Elektroničkom poštom: crvenikrizosijek[at]crvenikrzosijek.hr

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek temeljem Ugovoru obavlja administrativno-tehničke poslove za Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije.

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Sukladno članku 18. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Društvu Crvenog križa Osječko-baranjske županije

 

Ponovna uporaba informacija

Sukladno članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacija.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Napomena: uvjeti će se objaviti po objavi Pravilnika nadležnog ministra za poslove opće uprave kojim će se se sukladno članku 19. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacija propisati detaljne uvjete o ponovnoj uporabi informacija i odobravanju isključivih prava, kao i sadržaj i način objave, te s time povezano vođenje evidencije.

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Na pristup informacijama u postupcima pred Društvom Crvenog križa Osječko-baranjske županije, ne plaćaju se uprave i sudske pristojbe.

Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informacije, odnosno prava na ponovnu uporabu informacije naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje.

Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.