• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije poziva vas na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave radiokomunikacijske opreme

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave radiokomunikacijske opreme E-JN 5-22 – Strojno čitljiv dokument

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave radiokomunikacijske opreme E-JN 5-22 – PDF

PRILOG I.– Ponudbeni list- Strojno čitljiv dokument

PRILOG II.– Tehnička specifikacija- Strojno čitljiv dokument

PRILOG III.– Prijedlog ugovora- Strojno čitljiv dokument

PRILOG IV.– Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz poziva na dostavu ponude- Strojno čitljiv dokument

PRILOG V.– Izjava o jamstvenom roku ponuditelja- Strojno čitljiv dokument

Izjava o nepostojanju sukoba interesa- voditeljica projekta- projekt POMOZI-E-JN 5-22

Izjava o nepostojanju sukoba interesa- ravnatelj- projekt POMOZI-E-JN 5-22

Izjava o nepostojanju sukoba interesa- samostalni stručni suradnik- projekt POMOZI-E-JN 5-22