• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Putem linka u nastavku možete preuzeti

Poziv za 16. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 17.09.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik sa 15. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 24.07.2019.

Poziv za 15. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 23.07.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje DCK Osječko-baranjske županije – 01.07.2019.

Zapisnik sa 14. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 11.07.2019.

Poziv za 14. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 05.07.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna financijskog izvješća DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu – 14.06.2019.

Odluka o ispravku rezultata poslovanja 2018. vezano uz služb.zabilj. – 14.06.2019.

Izmjene i dopune financijskog izvješća DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu –  14.06.2019.

Poziv za 7. sjednicu Skupštine DCK Osječko-baranjske županije – 05.06.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik sa 13. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 14.06.2019.

Poziv za 13. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 11.062019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik sa 12.sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 25.04.2019.

Poziv za 12.sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 19.04.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća DCK Osječko-baranjske županije za 2018. godinu – 26.02.2019.

Izvješće o radu i aktivnostima DCK Osječko-baranjske županije za 2018 – 26.02.2019.

Bilanaca DCK Osječko-baranjske županije – stanje na 31.12.2018.

Izvještaj o prihodima i rashodima DCK Osječko-baranjske županije od 1.1. do 31.12.2018. – 26.02.2019.

Izvješće Nadzornog odbora DCK Osječko-baranjske županije – 26.02.2019.

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2018. godinu – 26.02.2019.

Usporedni pregled planiranih i ostvarenih aktivnosti od 1.1. do 31.12.2018. – 26.02.2019.

Financijski plan DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine DCK Osječko-baranjske županije – 26.02.2019.

Poziv za 6. sjednicu Skupštine DCK Osječko-baranjske županije – 18.02.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda od 01.01.2018. do 31.12.2018. – 26.02.2019.

Opis dodatne kontrole

Izvješće o provedenom popisu za 2018. siječanj 2019.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija od 01.01.2018 do 31.12.2018. – 26.02.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje razdoblje od 01.01.2018.-31.12.2018.

Upute o provedbi postupka jednostavne nabave – 26.02.2019.

Procedure o stvaranju ugovornih obveza, nabave roba, radova i usluga, zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima – 26.02.2019.

Zapisnik s 11. sjednica Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 26.2.2019.

Poziv za 11. sjednicu Odbora 18.02.2019.

Zapisnik sa 10. sjednica Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 15.02.2019

Poziv na 10. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 13.02.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Izmjene i dopune financijskog DCK Osječko-baranjske županije plana za 2018. godinu

Plan rada DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Zapisnik sa 9. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Poziv na 9. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik sa 8. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Poziv na 8. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik sa 7. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Poziv na 7. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik 6. sjednica Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Poziv na 6. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik 5. sjednica Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Poziv na 5. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Izviješće o provedbi 14. Ljetne škole mladih Hrvatskog Crvenog križa Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Zapisnik s 3. sjednice Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Poziv na 4 .sjednicu Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 4. sjednice Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Poziv na 3. sjednicu Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

 

Poziv na 2. sjednicu Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

 

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 2. sjednice Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Poziv na 1. sjednicu Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 1. sjednice Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa osječko-baranjske županije

Poslovnik o radu Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Procedure – Hrvatski Crveni križa Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Plan prikupljanja doza krvi za 2018. godinu na području djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Financijski izvještaj Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine

Izvješće Nadzornog  Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Poziv na 2. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 2. sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Financijski plan Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2017.

Plan rada Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

Poziv na 3. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Financijski plan Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. godinu

Izvješće verifikacijske komisije

Plan rada Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Poziv za Izborno konstituirajuću sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Programska orijentacija Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije od 2017 do 2020

Zapisnik s Izborno konstituirajuće sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Veličina slova