• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Zapisnik sa 6. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – Strojno čitljiv dokument

Zapisnik sa 6. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – Skenirani dokument

Poziv na 7. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – Strojno čitljiv dokument

Poziv na 7. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – Skenirani dokument

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 5. sjednice Skupštine DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – Strojno čitljiv dokument

Zapisnik s 5. sjednice Skupštine DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – Skenirani dokument

Poziv na 6. izvanrednu sjednicu Skupštine DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – Strojno čitljiv dokument

Poziv na 6. izvanrednu sjednicu Skupštine DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – Skenirani dokument

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 5. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – Skenirani dokument

Zapisnik s 5. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – Strojno čitljiv dokument

Zapisnik s 4. sjednice Skupštine DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – Skenirani dokument

Zapisnik s 4. sjednice Skupštine DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – Strojno čitljiv dokument

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu – strojno čitljiv dokument

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu – Skenirani dokument

Odluka o usvajanju financijskih izvještaja za 2021. godinu – Skenirani dokument

Odluka o usvajanju financijskih izvještaja za 2021. godinu – Strojno čitljiv dokument

Financijsko Izvješće DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Financijsko Izvješće DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu (Referentna stranica) – Strojno čitljiv dokument

Bilanaca DCK Osječko-baranjske županije na dan 31.12.2021. – strojno čitljiv dokument

Bilješke uz financijska izvješća DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima DCK Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Izvješće o radu i aktivnostima DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu 28.02.2022.Srtojno čitljiv dokument

Izvješće o radu i aktivnostima DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu 28.02.2022. – Skenirani dokument

Zapisnik s 5 sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije 22.12.2021.Skenirani dokument

Izvješće Nadzornog odbora za 2021. – 28.02.2022.  – Skenirani dokument

Izvješće Nadzornog odbora za 2021. – 28.02.2022.  – Strojno čitljiv dokument

Poziv na 2. sjednicu Nadzornog odbora – 28.02.2022.

Poziv za 6. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Poziv na 5. sjednicu Skupštine – 16.12.2021.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Poziv na 2. sjednicu nadzornog odbora – 23.02.2022.

Plan nabave DCK Osječko-baranjske županije za 2022.g.

Plan nabave DCK Osječko-baranjske županije za 2022.g. – doc

Odluka o Planu nabave DCK Osječko-baranjske županije za 2022. g. – doc

Plan klasifikacijskih oznaka DCK Osječko-baranjske županije – 2021.

Plan klasifikacijskih oznaka DCK Osječko-baranjske županije – 2021. – doc

Plan prihoda i rashoda DCK Osječko-baranjske županije za 2022. godinu – xls

Financijski plan DCK Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

Financijski plan DCK Osječko-baranjske županije za 2022. godinu – doc

Odluka o usvajanju Financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 2022. godinu – doc

Plan rada DCK Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

Plan rada DCK Osječko-baranjske županije za 2022. godinu – doc

Plan prihoda i rashoda DCK Osječko-baranjske županije za 2021.(izmjene i dopune)

Plan prihoda i rashoda DCK Osječko-baranjske županije za 2021.(izmjene i dopune) – xls

Izmjene i dopune Financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 2021.

Izmjene i dopune Financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 2021. – doc

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna financijskog plana DCK osječko-baranjske županije za 2021.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna financijskog plana DCK osječko-baranjske županije za 2021. – doc

Zapisnik s 4. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva

Zapisnik s 4. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – doc

Zapisnik s 3. izvanredne sjednice Skupštine DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva

Zapisnik s 3. izvanredne sjednice Skupštine DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – doc

Poziv za 5. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Poziv na 4. sjednicu Skupštine – 16.12.2021.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik a 3. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva 

Poziv za 4. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Poziv na 3. sjednicu Skupštine – 19.11.2021.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 2. sjednice Odbora 6. saziva – 14.05.2021.

Izvješće o provedbi 18. ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Poziv za 3. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – 20.10.2021.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 1. sjednice Odbora 6. saziva – 25.02.2021.

Poziv za 2. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – 07.05.2021.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa 2021.

Oglas za posao: POMOĆNI RADNIK / POMOĆNA RADNICA NA POSLOVIMA ODRŽAVANJA OPREME TE POMOĆI U SORTIRANJU I DISTRIBUCIJI DONACIJA I HUMANITARNE POMOĆI

Odluka o 2. izmjenama Plana nabave DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu – 3.5.2021.

Zapisnik s 23. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 29.12.2020.

Zapisnik s Izborno konstituirajuće sjednice DCK Osječko-baranjske županije – 29.12.2020.

Odluka o usvajanju financijskog izvještaja za 2020. – DCK Osječko-baranjske županije

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija DCK Osječko-baranjske županije 

Bilanca DCK Osječko-baranjske županije – 2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima DCK Osječko-baranjske županije – 2020.

Bilješke uz financijske izvještaje DCK Osječko-baranjske županije za 2020.

Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda DCK Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda DCK Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Upitnik o funkcioniranju financijskog poslovanja DCK Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Izvješće Nadzornog odbora DCK Osječko-baranjske županije za 2020.

Poziv na 1. sjednicu NO – 19.02.2021.

Poziv na 2. sjednicu Skupštine – 19.02.2021.

Poziv na 1. sjednicu Odbora – 19.02.2021.

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Plana nabave DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Poziv za  2. sjednicu Skupštine DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – 19.02.2021.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Poziv za 1. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije 6. saziva – 19.02.2021.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Financijski plan DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 2021.

Plan rada DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Programska orijentacija DCK Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Plan prihoda i rashoda DCK Osječko-baranjske županije za 2020. godinu izmjene i dopune

Izmjene i dopune financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije  za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Izmjene i dopune financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Poslovnik o radu Skupštine DCK Osječko-baranjske županije (6. saziv) – 29.12.2021.

Poveznica na Plan nabave

Poveznica na Registar ugovora

Plan nabave DCK Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Izvješće o provedbi 17. ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Poziv za  Izborno konstituirajuću sjednicu Skupštine DCK Osječko-baranjske županije – 23.12.2020.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Poziv za 23. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 22.12.2020.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave – 30.09.2020.

Odluka o imenovanju Ravnatelja – 30.09.2020.

Zapisnik s 21. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 13.07.2020.

Odluka o izboru kandidata za ravnatelja DCK Osječko-baranjske županije – 13.07.2020.

Poziv za 22. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 28.09.2020.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 20. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 16.06.2020.

Poziv za 21. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 07.07.2020.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Na temelju čl. 30. i 33. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, čl. 2. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa te Odluke Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije od 16.6.2020. g. raspisuje se Natječaj za izbor ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Zapisnik s 19. sjednice Odbora – 30.03.2020.

Poziv za 20. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 10.06.2020.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Odluka o broju i sastavu članova Skupštine DCK Osječko-baranjske županije – 27.02.2020.

Odluka o roku izbora za zastupnike članove Skupštine DCK Osječko-baranjske županije 27.02.2020.

Zapisnik s 18. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 27.02.2020.

Poziv za 19. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 28.03.2020.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda DCK osječko-baranjske županije za 2019. godinu – 27.02.2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu – 27.02.2020.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija – DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu – 27.02.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu – 27.02.2020.

Bilanca DCK Osječko-baranjske županije na dan 31.12.2019.

Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu – 27.02.2020.

Izvješće o radu i aktivnostima – DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Statut Hrvatskog crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, 27.veljače 2020. 

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu, 27.02.2020.

Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu, 27.02.2020.

Odluka o usvajanju Izvješća o radu i aktivnostima DCK osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Izvješće o provedenom popisu u DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Izvješće Nadzornog odbora, 27.02.2020.

Poziv za Sjednicu Nadzornog odbora DCK Osječko-baranjske županije – 20.02.2020.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 8. sjednice Skupštine DCK Osječko-baranjske županije – 23.12.2019.

Poziv za 9. sjednicu Skupštine DCK Osječko-baranjske županije – 20.02.2020.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik sa 17. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Poziv za 18. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 20.02.2020.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Registar ugovora – Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Pravilnik o korištenju, čuvanju i održavanju opreme DCK Osječko-baranjske županije

Pravilnik o korištenju službenih vozila  DCK Osječko-baranjske županije i korištenju drugih vozila za službene potrebe 

Plan nabave DCK Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Financijski plan za 2020. godinu – 23.12.2019.

Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu – 23.12.2019.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Plana rada za 2020. godinu

Plan rada DCK Osječko-baranjske županije za 2020.godinu – 23.12.2019.

Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna financijskog plana za 2019.g. – 23.12.2019.

Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu (2. izmjene i dopune) – 23.12.2019.

2. izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu-23.12.2019.

Izvješće o provedbi 16. ljetne škole mladih DCK Osječko-baranjske županije – 19.12.2019

Poziv za 8. sjednicu Skupštine DCK Osječko-baranjske županije – 17.12.2019. 

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Poziv za 17. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 17.12.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik sa 16. sjednice Odbora – 17.10.2019.

Poziv za 16. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 17.09.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik sa 15. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 24.07.2019.

Poziv za 15. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 23.07.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje DCK Osječko-baranjske županije – 01.07.2019.

Zapisnik sa 14. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 11.07.2019.

Poziv za 14. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 05.07.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna financijskog izvješća DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu – 14.06.2019.

Odluka o ispravku rezultata poslovanja 2018. vezano uz služb.zabilj. – 14.06.2019.

Izmjene i dopune financijskog plana DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu –  14.06.2019.

Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine- 14.06.2019.

Poziv za 7. sjednicu Skupštine DCK Osječko-baranjske županije – 05.06.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik sa 13. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 14.06.2019.

Poziv za 13. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 11.062019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik sa 12.sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 25.04.2019.

Poziv za 12.sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 19.04.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća DCK Osječko-baranjske županije za 2018. godinu – 26.02.2019.

Izvješće o radu i aktivnostima DCK Osječko-baranjske županije za 2018 – 26.02.2019.

Bilanaca DCK Osječko-baranjske županije – stanje na 31.12.2018.

Izvještaj o prihodima i rashodima DCK Osječko-baranjske županije od 1.1. do 31.12.2018. – 26.02.2019.

Izvješće Nadzornog odbora DCK Osječko-baranjske županije – 26.02.2019.

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2018. godinu – 26.02.2019.

Usporedni pregled planiranih i ostvarenih aktivnosti od 1.1. do 31.12.2018. – 26.02.2019.

Financijski plan DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine DCK Osječko-baranjske županije – 26.02.2019.

Poziv za 6. sjednicu Skupštine DCK Osječko-baranjske županije – 18.02.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda od 01.01.2018. do 31.12.2018. – 26.02.2019.

Opis dodatne kontrole

Izvješće o provedenom popisu za 2018. siječanj 2019.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija od 01.01.2018 do 31.12.2018. – 26.02.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje razdoblje od 01.01.2018.-31.12.2018.

Upute o provedbi postupka jednostavne nabave – 26.02.2019.

Procedure o stvaranju ugovornih obveza, nabave roba, radova i usluga, zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima – 26.02.2019.

Zapisnik s 11. sjednica Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 26.2.2019.

Poziv za 11. sjednicu Odbora 18.02.2019.

Zapisnik sa 10. sjednica Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 15.02.2019

Poziv na 10. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije – 13.02.2019.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Plan nabave DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2018.

Izmjene i dopune financijskog DCK Osječko-baranjske županije plana za 2018. godinu

Plan rada DCK Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Zapisnik sa 9. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Poziv na 9. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik sa 8. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Poziv na 8. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik sa 7. sjednice Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Poziv na 7. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik 6. sjednica Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Poziv na 6. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik 5. sjednica Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Poziv na 5. sjednicu Odbora DCK Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Izviješće o provedbi 14. Ljetne škole mladih Hrvatskog Crvenog križa Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Zapisnik s 3. sjednice Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Poziv na 4 .sjednicu Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 4. sjednice Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Poziv na 3. sjednicu Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

 

Poziv na 2. sjednicu Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

 

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 2. sjednice Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Poziv na 1. sjednicu Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 1. sjednice Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa osječko-baranjske županije

Poslovnik o radu Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Procedure – Hrvatski Crveni križa Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Plan prikupljanja doza krvi za 2018. godinu na području djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Financijski izvještaj Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine

Izvješće Nadzornog  Odbora Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Poziv na 2. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Zapisnik s 2. sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Financijski plan Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2017.

Plan rada Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

Poziv na 3. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Financijski plan Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. godinu

Izvješće verifikacijske komisije

Plan rada Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Poziv za Izborno konstituirajuću sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Osječko-baranjske županije iz prethodno dostupnih poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Programska orijentacija Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije od 2017 do 2020

Zapisnik s Izborno konstituirajuće sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije