• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Objava informacija

Pristup informacijama

Donacije


Strategija 2020

Strategija 2020 koja je usvojena na Glavnoj skupštini Međunarodne federacije 2009. godine, potiče sva nacionalna društva da do 2020. godine učine više, rade bolje te ostvare promjene. Strategija 2020 ima tri strateška cilja i tri preduvjeta djelovanja za postizanje tih strateških ciljeva.

Ciljevi Strategije 2020

1. Spasiti živote, zaštititi osnovne uvjete za život i pridonijeti oporavku nakon katastrofa i kriznih situacija

2. Omogućiti zdraviji i sigurniji život

3. Promicati socijalno uključivanje i kulturu mira i nenasilja

Preduvjeti djelovanja za postizanje ciljeva Strategije 2020

1. Izgraditi snažna nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

2. Primjenom humanitarne diplomacije nastojati spriječiti i smanjivati vulnerabilnost u globaliziranom svijetu

3. Zajedno kroz Međunarodnu federaciju učinkovitije djelovati

 

Strategy2020 možete preuzeti ovdje.

Strategy 2030

Statut Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, donijela je Skupština  DCK Osječko-baranjske županije 27. veljače 2020. godine

Statut Hrvatskog Crvenog križa

Statut Hrvatskog Crvenog križa donijela je Skupština Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 4. sjednici 21. saziva održanoj 22. ožujka 2016., a objavljen je u Narodnim novinama broj 56 od 17.6.2016. godine (NN 56/2016) .

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu donio je Hrvatski sabor 28. svibnja 2010. godine, a objavljen je u Narodnim novinama (NN 71/10136/20 ).

Pored Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, naš rad reguliran je i:

Zakonom o udrugama

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa

Statut Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

Statut Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca je glavni dokument koji definira prava i obveze sastavnica Pokreta i država stranaka Ženevskih konvencija. Statut također uređuje način rada statutarnih tijela Pokreta, definira način na koji sastavnice međusobno surađuju te kako surađuju s državama strankama Ženevskih konvencija te koja su njihova prava i obveze.

STATUTES AND RULES OF PROCEDURE OF THE INTERNATIONAL RED CROSS AND RED CRESCENT MOVEMENT
(adopted by the Twenty-fifth International Conference of the Red Cross at Geneva in 1986, amended in 1995 and 2006)

Statutory texts of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Constitution Rules of Procedure Financial regulations Staff rules Rules for travel assistance 2007