• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije je humanitarna i dobrovoljna zajednica udruga gradskih i općinskog društava Crvenog križa s pravnom osobnošću koja djeluje na području Osječko-baranjske županije u svrhu promicanja humanitarnih ciljeva od opće koristi, a na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

U zajednicu udruga Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije udruženo je šest gradskih društava Crvenog križa (Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo) te Općinsko društvo Crvenog križa Darda, svi s pravnom osobnošću.

Glavna su tijela Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije Skupština (15 zastupnika od toga 5 žena), Odbor (7 članova od toga 2 žene) koji zasjedaju po potrebi i donose odluke iz svoje nadležnosti, Nadzorni odbor (3 člana od toga 1 žena) te radna tijela za pojedina područja djelovanja. Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije djeluje s troje profesionalno zaposlenih osoba.

Članstvo Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije čine svi članovi društava Crvenog križa udruženih u zajednicu udruga. Broj članova Društva na dan 31.12.2018. godine iznosio je 35.231, što Društvo čini jednom od najvećih udruga na području Osječko-baranjske županije. Treba napomenuti da prema statutima društava Crvenog križa svaka osoba koja dobrovoljno da krv tim činom postaje član Hrvatskog Crvenog križa.

RADNO VRIJEME SA STRANKAMA

radnim danom (pon.-pet.) od 8,00 do 14,00 sati

KONTAKT

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

OIB: 02026772515

e-mail: dckobz@dckobz.hr

Telefon: 031/494-063

Fax: 031/544-710

Europska avenija 10

31 000 Osijek

Ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije: Goran Latković, mag.oec.

e-mail: ravnatelj@dckobz.hr

Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije:  Marko Đukić, prof.

Adresar i odgovorne osobe udruga općinskih i gradskih društava Hrvatskog Crvenog križa sa svojstvom pravne osobe u DCK Osječko-baranjskoj županiji.

Udruge općinskih i gradskih društava Hrvatskog Crvenog križa sa svojstvom pravne osobe u DCK Osječko-baranjske županije su: Hrvatski Crveni križ Općinsko društvo Crvenog križa Darda, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Našice, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo.

DCK Osječko-baranjske županije ima ova tijela:

skupštinu,
predsjednika i potpredsjednike,
odbor,
nadzorni odbor i

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

OIB: 02026772515

e-mail: dckobz@dckobz.hr

Telefon: 031/494-063

Fax: 031/544-710

Europska avenija 10

31 000 Osijek

Ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije: Goran Latković, mag.oec

Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije: Marko Đukić, prof.

Udruge općinskih i gradskih društava Hrvatskog Crvenog križa sa svojstvom pravne osobe u

DCK Osječko-baranjske županije su:

Hrvatski Crveni križ Općinsko društvo Crvenog križa Darda

Adresa: Sv. Ivana Krstitelja 116a

Grad: Darda

Poštanski broj: 31 326

Ravnatelj: Ivan Hodak

Telefon: 031 740 750

Fax: 031 740 750

E-mail: kontakt@hck-darda.hr

Web: odckdarda@gmail.com

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir

Adresa: Vladimira Nazora 28a

Grad: Beli Manastir

Poštanski broj: 31 300

Ravnatelj: Damir Mendler

Telefon: 031 701 275

Fax: 031 703 422

E-mail: crveni.krizbm@optinet.hr

Web: gdck-belimanastir.hr

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac

Adresa: Ljudevita Gaja 15

Grad: Donji Miholjac

Poštanski broj: 31 540

Ravnateljica: Mihaela Šimunović

Telefon: 031 631 410

Fax: 031 633 228

E-mail: crveni-kriz-d.miholjac@os.t-com.hr

Web: www.ckdm.hr

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo

Adresa: Kralja Tomislava 16

Grad: Đakovo

Poštanski broj: 31 400

Ravnatelj: Darko Banović

Telefon: 031 813 252

Fax: 031 810 716

E-mail: hck-djakovo@os.htnet.hr

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Našice

Adresa: Kralja Tomislava 6

Grad: Našice

Poštanski broj: 31 500

Ravnatelj: Igor Feldi

Telefon: 031 613 275

Fax: 031 614 552

E-mail: crveni-kriz-nasice@cknasice.hr

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek

Adresa: Šetalište Petra Preradovića 6

Grad: Osijek

Poštanski broj: 31 000

Ravnateljica: Martina Hećimović

Telefon: 031 205 488

Fax: 031 211 765

E-mail: crvenikrizosijek@crvenikrizosijek.hr

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo

Adresa: Prilaz Crvenog križa 2

Grad: Valpovo

Poštanski broj: 31 550

Ravnateljica: Sanja Habuda

Telefon: 031 651 479

Fax: 031 651 059

E-mail: info@crvenikrizvalpovo.hr