• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije je humanitarna i dobrovoljna zajednica udruga gradskih i općinskog društava Crvenog križa s pravnom osobnošću koja djeluje na području Osječko-baranjske županije u svrhu promicanja humanitarnih ciljeva od opće koristi, a na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

U zajednicu udruga Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije udruženo je šest gradskih društava Crvenog križa (Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo) te Općinsko društvo Crvenog križa Darda, svi s pravnom osobnošću.

Glavna su tijela Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije Skupština (15 zastupnika od toga 5 žena), Odbor (7 članova od toga 2 žene) koji zasjedaju po potrebi i donose odluke iz svoje nadležnosti, Nadzorni odbor (3 člana od toga 1 žena) te radna tijela za pojedina područja djelovanja. Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije djeluje s troje profesionalno zaposlenih osoba.

Članstvo Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije čine svi članovi društava Crvenog križa udruženih u zajednicu udruga. Broj članova Društva na dan 31.12.2018. godine iznosio je 35.231, što Društvo čini jednom od najvećih udruga na području Osječko-baranjske županije. Treba napomenuti da prema statutima društava Crvenog križa svaka osoba koja dobrovoljno da krv tim činom postaje član Hrvatskog Crvenog križa.

Veličina slova