• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Ljetna škola Crvenog križa Osječko-baranjeske županije

20 Ljetna škola mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije program je na kojem se već 16 godina za redom za provođenje aktivnosti Crvenog križa  uspješno osposobljavaju mladi Crvenog križa iz društava Hrvatskog Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije, društava s područja Hrvatske te mladi iz Crvenih križeva zemalja regije.

Mladi se na Ljetnim školama osposobljavaju za voditelje radionica vršnjačke edukacije programa Crvenog križa. Među tim su programima prva pomoć, realističan prikaz ozljeda, prevencija različitih ovisnosti, sprječavanje trgovine ljudima te djelovanje u izvanrednim situacijama, kao i brojni programi koji su nastali kao odgovor na potrebe zajednice na lokalnoj i globalnoj razini kao što su komunikacijske vještine, osvješćivanje o klimatskim promjenama i ekologija, odgovorno spolno ponašanje i slično.

Kvaliteta i značaj Ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije prepoznat je kako u okvirima Hrvatskog Crvenog križa i Crvenih križeva regije, tako i u široj društvenoj zajednici.

Kontakt osoba:
Goran Latković;
tel: +385 (0)31 205 488;
fax: +385 (0)31 211 765;
mail: dckobz@dckobz.hr
mob: +385 (0)98 321 224