• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Izjava o pristupačnosti

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije koje se nalazi na adresi https://dckobz.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://dckobz.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom srazmjerno mogućnostima i učestalosti korištenja stranica, a  zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

-pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

-dio starijih fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

-dio pdf datoteka ne otvara se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke zbog svoje veličine, ovisno o korisnikovim postavkama preglednik dostupne su kao datoteke za preuzimanje;

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2019. Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postoje navedeni nedostaci, Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije će ih uklanjati s vremenom, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Prva izjava sastavljena je 01. listopada 2019. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Ista je preispitana 18.10.2019. godine.

Ova izjava sastavljena je 09. prosinca 2020. godine, preispitana 29. rujna 2021. godine i zadnji put preispitana 21 lipnja 2024 godine. Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije korisnici mogu uputiti

Službeniku za informiranje u Hrvatskom Crvenom križu Društvu Crvenog križa Osječko-baranjske županije koji je ujedno i odgovoran za pristupačnost i obradu zahtjeva poslanih putem mehanizama za povratne informacije i to:

Dora Janjić, dipl. iur.
Europska avenija 10, 31000 Osijek

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu:

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije
Europska avenija 10, 31000 Osijek
ili putem elektronske pošte: info@dckobz.hr

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Poveznica na mrežnu stranicu Povjerenika za informiranje:

https://pristupinfo.hr/

UPUTE

Pomoć za pristupačnost

Savjete o podacima koji se trebaju nalaziti u Vašoj poruci pronaći ćete u dokumentu “Kako prijaviti problem u pristupu mrežnim stranicama” (Contacting Organisations about Inaccessible Websites)“.

Osijek, 29.09.2021.